Nền tảng hay Platforms giao dịch forex là gì? Ý nghĩa của PPlatform tthế nào?

 • Platforms là thuật ngữ lập trình dùng để chỉ nền tảng kết nối tạo ra môi trường mà trong đó các phần mềm được thực thi. Trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối, Platform chính là nền tảng kết nối, cho phép người mua liên hệ với người bán để giao dịch trực tiếp với nhau.
  Platforms là gì?
  Platforms có nghĩa là nền tảng, đây là thuật ngữ lập trình để chỉ nhóm công nghệ sử dụng làm cơ sở nền tảng phát triển các phần mềm, ứng dụng khác. Hay hiểu đơn giản hơn thì Platforms chính là nền tảng kết nối tạo ra môi trường để các phần mềm được thực thi.
  Platforms được sử dụng trong khá nhiều lĩnh vực như thương mại, dịch vụ và tài chính… Trong giao dịch Forex, Platforms chính là các nền tảng được các công ty lập trình tạo nên với vai trò cung cấp các chức năng hỗ trợ các hoạt động đầu tư giao dịch. Tại đây cho phép kết nối các hoạt động mua và bán giữa các trader và các tài khoản thanh khoản.
  Khoahocfx-Danh sách khóa học forex, khóa học trade fx, khóa học ngoại hối từ cơ bản đến nâng cao, chia sẻ miễn phí cho nhà đầu tư mới
  ------------------------------------------
  Khoahocfx-Danh sách khóa học forex, khóa học trade fx, khóa học ngoại hối từ cơ bản đến nâng cao, chia sẻ miễn phí cho nhà đầu tư mới
  ????Website:khoahocfx.com
  ????Facebook: www.facebook.com/khoahocfxfree
  ????About: about.me/khoahocfx
  ➡️www.last.fm/user/khoahocfx
  ➡️www.linkedin.com/in/KhoaHocFX
  ➡️medium.com/@khoahocfx2022
  ➡️twitter.com/KhoahocF

  Category : Thuật ngữ forex

  #nề#ảng#hay#platforms#giao#ịch#forex#agrave#igrave#yacute#nghĩ##pplatform#tthế

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up