[Full] Forex 101 - Mọi Điều Cần Biết Về Thị Trường Ngoại Hối - Valerijus Ovsianikas - Audiobook

 • Ở bất kỳ lĩnh vực nào thì kiến thức cơ bản cũng tạo nền tảng giúp chúng ta hiểu được những kiến thức sâu hơn. Với Thị trường Ngoại hối cũng vậy, cuốn sách " Forex 101 điều cần biết" tuy không giúp bạn trả thành một chuyên gia trên thị trường ngoại hối, song cuốn sách này trình tất cả những chủ đề quan trọng để bạn có được kiến thức cơ bản và đầy tự tin trong lĩnh vực này. Như Tác giả Valerijus Ovsyanikas đã nói " ...cuốn sách này được viết ra nhằm thỏa mãn sự tò mò của những người còn đang lạ lẫm với Thị trường ngoại hối và giúp biến hiểu biết thành lợi nhuận bằng cách lựa chọn chiến lược kinh doanh đúng đắn nhất..."
  MỤC LỤC
  00:00:00 Lời giới thiệu (cho bản tiếng Việt)
  Giới thiệu 101 - Con số thời thượng
  00:09:43 Phần 1: Khái niệm và thuật ngữ cơ bản về Thị trường Ngoại hối
  02:20:07 Phần 2: Phân tích cơ bản
  03:25:07 Phần 3: Phân tích kỹ thuật
  05:01:14 Phần 4: Chiến lược kinh doanh
  06:35:42 Phần 5: Tâm lý giao dịch
  06:58:36 Phụ lục: Nên nghiên cứu những tài liệu nào về Thị trường Ngoại hối

  Category : Thuật ngữ forex

  #full#forex#101#mọ#Đề#cầ#biế#về#thị#trường#ngoạ#hố#valerijus#ovsianikas#audiobook

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up