Khái niệm Lot, Pip, poin, đòn bẩy trong thị trường Forex #Forex #Ngoaihoi #Financialservices #trade

 • Các thuật ngữ cơ bản cần thiết #Lot #Pip #Point #Đònbẩy là những khái niệm trong giao dịch Forex, bạn phải hiểu .
  Vậy pip và point là gì?
  Cách phân biệt pip và pont của các cặp tiền Forex và Vàng để tính toán lợi nhuận thua lỗ trong khi giao dịch?
  Giá trị ý nghĩa của PIP công thức tính lợi nhuận thua lỗ như thế nào ?
  Các bạn xem video sẽ rõ.

  Category : Thuật ngữ forex

  #kh#aacute#niệ#lot#pip#poin#đ#ograve##trong##trường#forex#ngoaihoi#financialservices#trade

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up