Tỉ lệ Risk to Reward là gì? Risk Management như thế nào? | ICT Trading Concept Vietnam

 • Video này không nói cụ thể về 1 khái niệm ICT nào cả. Tuy nhiên nắm rõ và hiểu bản chất của tỉ lệ Risk to Reward (RR) và mối tương quan của nó với Risk Management (Quản trị vốn/rủi ro) là 1 kĩ năng quan trọng cho mọi trader.
  Hãy cùng kênh ICT Trading Concept Vietnam (ICT tiếng Việt) phân tích kĩ hơn về chủ đề này nhé!
  Chapters
  00:00 Tỉ lệ RR và WR - tương quan và kì vọng thực tế
  07:14 1 số lời khuyên về Risk Management/Quản trị vốn
  11:00 1 Ví dụ thực tế EURUSD ngày 22/03/2024
  --------------------
  Telegram group ???? t.me/icttradingconceptvietnam
  --------------------
  Facebook group ???? www.facebook.com/groups/icttradingconcept
  --------------------
  Discord ????discord.gg/PSSSfYsk3c
  --------------------
  Tiktok channel ????www.tiktok.com/@ict.trading.concept
  --------------------
  Keywords: #ict, #crypto, inner circle trader, smart money concepts, #smc, #trading, algorithmic concepts, #liquidity, liquidity pools, #imbalances, #futures, #indices, #forex, forex trader, day trader, swing trading, #scalping, intraday trading, fair value gap, swing trading, #fvg, draw on liquidity, dol, day trading, day trader, day in the life of a trader, pd arrays, pd array, mitigation block, breaker block, fair value gap, #orderblock, order block, live trading, funded trader, trading live, live funded trader, live forex trading, daily bias, #erl, #irl, entry model, #mss, #daytrading, #breakerblocks, #tgif, #marketstructure, #mmxm, #riskmanagement
  --------------------
  Miễn trừ trách nhiệm (Disclaimer):
  ⚠️Tất cả những thông tin chia sẻ trên kênh chỉ dành cho mục đích chia sẻ kiến thức, không phải lời khuyên tài chính, lời kêu gọi đầu tư!
  ⚠️Bạn xem được khuyến cáo phải tìm hiểu thật kĩ trước khi giao dịch!

  Category : Forex cơ bản

  #tỉ##risk#reward#agrave#igrave#management#như#ế#ict#trading#concept#vietnam

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up