Các chiến lược giao dịch vị thế là gì trong Forex?

 • Các phong cách giao dịch khác nhau xuất phát từ các mục tiêu tài chính khác nhau do mỗi nhà giao dịch đặt ra. Với những người muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng thông qua những khoản lãi nhỏ, hãy sử dụng phương pháp giao dịch lướt ván (scalping) hoặc bất kỳ phương pháp giao dịch trong ngày nào khác. Bên cạnh đó, những người hứng thú với việc giảm thời gian quản lý lợi nhuận và tăng giá trị sinh lời sẽ chuyển sang giao dịch dài hạn. Đó là phương pháp giao dịch vị thế.
  Tên gọi
  Chiến lược này được biết với tên gọi giao dịch vị thế bởi nhà giao dịch sẽ lựa chọn giữ một vị trí giao dịch (hoặc các vị thế) trong một khoảng thời gian dài: ngày, tuần, tháng. Trong khi những người khác sẽ đóng hàng trăm lệnh, thì một nhà giao dịch vị thế có thể chỉ giữ một lệnh mở trong một khoảng thời gian rất dài và chờ giao dịch này đạt đến mức lợi nhuận đặt ra để đóng giao dịch.
  chienluocfx.com - Chienluocfx- Chia sẻ kiến thức về chiến lược giao dịch forex, mẹo giao dịch forex, tín hiệu giao dịch hỗ trợ nhà đầu tư mới.
  Thông tin Liên Hệ:
  CÔNG TY : TNHH Chienluocfx
  Địa Chỉ : 11 Phương Lâm 1, Phú Lâm, Tân Phú, Đồng Nai 76821
  Điện Thoại: 0586 557 277
  Website: chienluocfx.com
  Email: [email protected]

  Category : Chiến lược giao dịch

  #c#aacute#chiế#ượ#giao#ịch##ế#agrave#igrave#trong#forex

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up