Các chủ thể tham gia giao dịch Thị trường Hàng hoá tập trung

 • #commodity #futures #phaisinh #giaodichhanghoa #MXV #sogiaodich
  Một thị trường hàng hóa được coi là hiệu quả khi có sự tham gia và đại diện lợi ích của nhiều đối tượng, vì điều đó đảm bảo cho việc chia sẻ rủi ro, giúp giải quyết vấn đề liên quan đến biến động giá bất thường không thể kiểm soát được. Trong thực tế, các chủ thể tham gia thị trường có thể được phân chia theo vai trò thành các nhóm lớn như sau:
  1:04 Nhóm tổ chức thị trường;
  2:29 Nhóm hỗ trợ hoạt động giao dịch;
  3:30 Nhóm thứ Ba là Nhóm các đối tượng tham gia giao dịch.
  ☼☼☼☼☼☼
  ⚡ Commodity Insights = Commodity Trading + Commodity Knowledge ⚡
  ☞ Liên hệ Commodity Insights đề được miễn phí Phần mềm giao dịch CQG 1 tháng đầu (Free CQG a month).
  Nhớ Đăng Ký kênh Ngọc Tan iFinance để đón xem Video mới nhất nhé:
  www.youtube.com/@NgocTanip
  ☘☘☘☘☘
  #giaodichhanghoa #MXV #sogiaodichhanghoa #thitruonggiaodichhanghoa #kienthuchanghoa #nongsan #kimloai #nangluong #nguyenlieucongnghiep #commodity #commodities

  Category : Chiến lược giao dịch

  #cá#chủ#̂̉#tham#gia#giao#dịch#thị#trừ̛ng#hàng#hoá#tậ#trung

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up