????LIVE FOREX MT4 NONSTOP POSITION TRADING H1 - Chiến lược giao dịch tài chính (From zero to HERO)

 • #forex #BTC #oil #gold #xauusd #Dxy #FED #money #financialfreedom
  **VÀO LÊNH 1 (THEO XU HƯỚNG D1):
  -Mũi tên + chấm tròn+ Bông tuyết nhỏ + Bông tuyết LỚN+ Bông tuyết cực đại ( vào tất cả các điểm vào lệnh)
  -Mũi tên + chấm tròn +Bông tuyết nhỏ+ Bông tuyết LỚN(Tín hiệu quá khứ cùng chiều gần nhất không được là dấu chấm tròn)
  Điểm vào lệnh:
  -PZ DAYTRADING
  QUAN TRỌNG:
  -Tín hiệu quá khứ cùng chiều gần nhất khi thoát khỏi vùng tín hiệu Mũi tên + chấm tròn +Bông tuyết nhỏ+ Bông tuyết LỚN không được là dấu chấm
  -Xét tín hiệu gốc ngược chiều gần nhất không được là BÔNG TUYẾT NHỎ
  -Xét vùng tín hiệu gốc ngược chiều gần nhất Vòng tròn có chứa Tín hiệu Vòng tròn +Mũi tên +bông tuyeets nhỏ và tín hiệu vòng tròn+ bông tuyết nhỏ thì không vào lệnh
  -Xét vùng tín hiệu gốc ngược chiều gần nhất có chứa vòng tròn có chứa TÍN Hiệu vào lệnh 2 thì không được vào lệnh vì là đảo chiều
  Điều kiện cắt 1/3 lệnh:
  -Khi bắt đầu xuất hiện BÔNG TUYẾT LỚN và mỗi lần thay đổi tín hiệu gốc thành DẤU CHẤM + MŨI TÊN+ VÒNG TRÒN
  Điều kiện cắt toàn bộ lệnh :
  -Bông tuyết cực đại + Bông tuyết nhỏ
  -Bông tuyết nhỏ
  -Mũi tên + chấm tròn + bông tuyết LỚN + bông tuyết NHỎ
  -Xuất hiện vòng tròn + Mũi tên + bông tuyết nhỏ
  -Xuât hiện vòng tròn + Bông tuyết nhỏ
  -Xuất hiện bông tuyết LỚN cùng cấp độ tín hiệu gốc liên tục 3 LẦN + tín hiệu PZ DAYTRADING ngược chiều thì đóng toàn bộ
  -Xét đóng lệnh lập tức khi tín hiệu quá khứ REPAINT có tín hiệu vào lệnh ngược chiều với tín hiệu đang chạy
  Di SL:
  -Di SL lần đầu :Khi tín hiệu gốc lần đầu tiên thay đổi thì di SL về cây nến tín hiệu điều kiện vào lệnh thấp nhất nếu như chưa có tín hiệu PZ reversal fractals (Nếu là 2 tín hiệu gốc thì Di SL theo trường hợp 2)
  -DI SL lần 2: Chỉ Di SL từ lần 2 khi tín hiệu gốc thay đổi thành MŨI TÊN+ DẤU CHẤM hoặc DẤU CHẤM + MŨI TÊN + VÒNG TRÒN
  Đặt SL:
  -Bằng độ dài Khung PZ DAYTRADING, từ khung PZ DAYTRADING gốc làm tròn lên +10 pips
  **VÀO LỆNH 3(THEO XU HƯỚNG W1)
  Bông tuyết cực đại + Bông tuyết nhỏ ( không chứa tín hiệu gốc)
  Điểm vào lệnh:
  -PZ DAYTRADING là điểm vào lệnh nếu như trước đó chưa có điểm vào lệnh, nếu như trước đó vùng điều kiện vào lệnh nhưng chứa tín hiệu gốc thì khi xuất hiện chỉ có Bông tuyết cực đại + Bông tuyết nhỏ thì đó là điểm vào lệnh luôn sử dụng PZ trading phía trước làm SL
  QUAN TRỌNG:
  -Tín hiệu quá khứ cùng chiều gần nhất khi thoát khỏi vùng tín hiệu Mũi tên + chấm tròn +Bông tuyết nhỏ+ Bông tuyết LỚN không được là dấu chấm
  -Xét tín hiệu gốc ngược chiều gần nhất không được là BÔNG TUYẾT NHỎ
  -Xét vùng tín hiệu gốc ngược chiều gần nhất Vòng tròn có chứa Tín hiệu Vòng tròn +Mũi tên +bông tuyeets nhỏ và tín hiệu vòng tròn+ bông tuyết nhỏ thì không vào lệnh
  -Xét vùng tín hiệu gốc ngược chiều gần nhất có chứa vòng tròn có chứa TÍN Hiệu vào lệnh 2 thì không được vào lệnh vì là đảo chiều
  Điều kiện cắt 1/3 lệnh:
  -Khi bắt đầu xuất hiện BÔNG TUYẾT LỚN và mỗi lần thay đổi tín hiệu gốc thành DẤU CHẤM + MŨI TÊN+ VÒNG TRÒN
  Điều kiện cắt toàn bộ lệnh :
  -Bông tuyết cực đại + Bông tuyết nhỏ
  -Bông tuyết nhỏ
  -Mũi tên + chấm tròn + bông tuyết LỚN + bông tuyết NHỎ
  -Xuất hiện vòng tròn + Mũi tên + bông tuyết nhỏ
  -Xuât hiện vòng tròn + Bông tuyết nhỏ
  -Xuất hiện bông tuyết LỚN cùng cấp độ tín hiệu gốc liên tục 3 LẦN + tín hiệu PZ DAYTRADING ngược chiều thì đóng toàn bộ
  -Xét đóng lệnh lập tức khi tín hiệu quá khứ REPAINT có tín hiệu vào lệnh ngược chiều với tín hiệu đang chạy
  Di SL:
  -Di SL lần đầu :Khi tín hiệu gốc lần đầu tiên thay đổi thì di SL về cây nến tín hiệu điều kiện vào lệnh thấp nhất nếu như chưa có tín hiệu PZ reversal fractals (Nếu là 2 tín hiệu gốc thì Di SL theo trường hợp 2)
  -DI SL lần 2: Chỉ Di SL từ lần 2 khi tín hiệu gốc thay đổi thành MŨI TÊN+ DẤU CHẤM hoặc DẤU CHẤM + MŨI TÊN + VÒNG TRÒN
  Đặt SL:
  -Bằng độ dài Khung PZ DAYTRADING, từ khung PZ DAYTRADING gốc làm tròn lên +10 pips
  Để mang lại chất lượng phát sóng trực tiếp tốt nhất, các thiết bị trực tiếp sẽ được khởi động lại thường xuyên, các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi được tình trạng thị trường và các lệnh giao dịch liên tục :www.youtube.com/channel/UC9YDlIDEG76_xlTF9-hzsTg
  Giao dịch là ý kiến ​​​​cá nhân, vui lòng không chỉ trích và lạm dụng, duy trì một cuộc thảo luận tích cực và hợp lý, nội dung của giao dịch chỉ mang tính tham khảo

  Category : Chiến lược giao dịch

  #????live#forex#mt4#nonstop#position#trading#h1#chiế#ượ#giao#ịch#agrave#ch#iacute#nh#from#hero

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up