8 lời khuyên dành cho chiến lược giao dịch của Mark Minervini

  • Mark Minervini được biết đến với việc giao dịch các cổ phiếu tăng trưởng nhanh trong khi thực hiện chiến lược ra vào cụ thể. Minervini tin rằng thời điểm giao dịch của bạn là rất quan trọng và khuyên bạn nên kết hợp phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và quản lý rủi ro.
    Trong video này, hãy xem Mark Minervini đang có lời khuyên nào dành cho bạn nhé!

    Category : Chiến lược giao dịch

    #8##khuy#ecirc#agrave#nh#cho#chiế#ượ#giao#ịch##mark#minervini

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up