Quét tam giác trong Forex

  • Mô hình tam giác là mô hình biểu đồ cơ bản thường xuyên xuất hiện trọng thị trường tài chính nói chung và thị trường forex nói riêng. Mô hình tam giác là mô hình tích lũy. Quét tam giác là 1 thuật ngữ đặc biệt chỉ sử dụng trong phương pháp KATA FOREX. Sau khi tam giác được quét căn cứ vào đặc điểm của nến đặc biệt và xu hướng thị trường chúng ta sẽ dự đoán được khả năng cao thị trường sẽ đi về đâu. #forex #kataforex #phiduongfxpro

    Category : Thuật ngữ forex

    #qu#eacute#tam#gi#aacute#trong#forex

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up