Order Block Là Gì ? Lần Theo Dấu Chân Cá Mập | Forex Cho Người Mới Bắt Đầu | Forex trading | SMC

 • Chào mừng các bạn đến với Kênh HenrySMC. Nội dung chia sẽ ở kênh tập chung trade theo PP SMC kết hợp với các PP khác như VSA, Wyckoff, Footprint....
  Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài học đầu tiên là Order Block Là Gì ? Làm sao để chọn lựa được 1 Order Block chính xác nhất. Ở các phần sau chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn làm thế nào để chọn được 1 khối Order Block (OB) mạnh, khối OB yếu. Đây cũng là chuỗi khoá học Forex Cho Người Mới Bắt Đầu tìm hiểu về PP SMC.
  ✪ DANH SÁCH VIDEO BÀI HỌC TỪ HENRYSMC ✪
  Các bạn nên học theo thứ tự sau, đã được mình sắp xếp
  ???? Phần 1 Order Block : youtu.be/tI9x9l2roGg
  ???? Phần 2 Liquidity : youtu.be/-FQPD4K9WYs
  ???? Phần 3 Imblance : youtu.be/6gjdIS7CG00
  ???? Phần 4 ChoCh, OTE : youtu.be/8voEa8l45ro
  ???? Phần 5 Flip, 3 Drive, Refine OB : youtu.be/MLMagU2b1zU
  ???? Phần 6 Quasimodo từ A đến Z : youtu.be/Suxc0dgaxjs
  ???? Phần 7 Đa Khung Thời Gian, Risk Entry, Confirm Entry youtu.be/nqjCzn3hqYQ
  ???? Phần 8 Cá mập dẫn dụ và lấy thanh khoản như thế nào ? youtu.be/5DiAxX_Lgh8
  ???? Phần 9 Mô hình xác nhận vào lệnh mạnh youtu.be/iKcM6sGfHvE
  ???? Phần 10 Vùng sức ép là gì ? youtu.be/0u9Ltd2CHFQ
  ???? Phần 11 Cặp nến đảo chiều NoSD youtu.be/ciSmuk2hlSg
  ???? Phần 12 Xung lực buy, xung lực sell là gì ? youtu.be/kZb1-hcM9pc
  ???? Phần 13 Sử dụng QML và Wyckoff để timing vào lệnh youtu.be/vfH0YAAgH3w
  ???? Phần 14 Hidden blind spot hay điểm mù là gì ? youtu.be/Npr9PUGv7cs
  ???? Phần 15 Flaglimit là gì ? Nó có thật sự mạnh không ? youtu.be/sbbHBdq81xQ
  ???? Phần 16 Tìm hiểu VSA trong Forex. youtu.be/HKkeHPMoIrQ
  #forex #henrysmc #smc #smartmoneyconcept #smartmoney #dongtienthongminhforex #orderblock #liquidity #imbalance #ChoCh #OTE #Quasimodo #Phantichdakhungthoigian #riskentry #confirmentry #camapdanduphienau #camaplaythanhkhoanphiena #mohinhxacnhanvaolenh #vungsucep #capnendaochieuNoSD #xunglucbuysell

  Category : Forex cơ bản

  #order#block#l#agrave#g#igrave#lầ#theo#dấ#ch#acirc#c#aacute#mậ#forex#cho#ngườ#mớ#bắ#Đầ#trading#smc

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up